søndag den 23. januar 2011

Ballonparken

Ballonparken er en slags mini-landsby midt på Islands Brygge. Mellem Amager Fælled, heste og Islands Brygges trafik på Artillerivej ligger en lille beboelsespark - helt uden balloner. Ballonparken var indtil 1943 hjemsted for hærens observations- og spærreballoner og deres mandskab

///

The Balloon Park is sort of mini-village in the middle of Islands Brygge. Between Amagerfælled, horses and Islands Brygge's traffic on Artillerivej is a small residential park - without balloons.
The Balloon Park was untill 1943 the location of the army's ballons and their crew.
 Ingen kommentarer: